#

שקיפות כספית

ארגון לתת מאמין בשקיפות מלאה. כארגון חברתי-ציבורי, זהו אחד מהערכים ונורמות ההתנהגות אשר הותוו על ידי לתת לפני שנים, אשר נשענים על המחויבות של הארגון לבעלי העניין שלו - הציבור הרחב, המתנדבים, התורמים ועמותות הסיוע. אנו מאמינים, שתנאי הכרחי להצלחה הוא יצירת מערכת יחסים המבוססת על אמון מלא, כנות ויושרה. 

לאור זאת, ניתן למצוא באתר את כל הנתונים הכספיים הנוגעים לפעילות הארגון, לרבות הדו"חות הכספיים והמאזנים המלאים, המבוקרים על ידי משרד רו"ח קוסט, פורר, גבאי את קסירר e&y, נתוני השכר, הדו"ח המילולי ודו"חות על הפעילות.


:בחר קטגוריה

2018

קבצים להורדה

 |