לתת עתיד

מטרת התכנית לסייע לבעלי יוזמה עסקית החיים בגבולות קו העוני להגיע לעצמאות כלכלית באמצעות פיתוח יזמות זעירה. התכנית מעניקה מעטפת תמיכה מלאה הכוללת הלוואה זעירה בתנאים מועדפים, ליווי עסקי אישי ממושך, הכשרה קבוצתית ונטוורקינג. www.latetatid.org.il
על התכנית אפקטיביות קרא עוד...
צור קשר:
     1700-50-4221
על התכנית

הצורך
לצד נתונים מאקרו כלכליים של צמיחה, מאופיין המשק הישראלי בשיעורי עוני ופערים חברתיים מהגבוהים במדינות ה-OECD וביכולות תעסוקה מוגבלות. יזמות עסקית זעירה הינה אפיק תעסוקתי נגיש למובטלים ולשכירים החיים בעוני. היעדר נגישות להון ראשוני, ידע מקצועי ותמיכה הופכים לחסמים מרכזיים לפיתוח ומימוש היוזמה העסקית עבור אוכלוסיות מוחלשות. 

מחקרים בעולם מעריכים בכ-8% את הפוטנציאל לפיתוח עסק עצמאי זעיר בקרב אוכלוסיה דומה במאפייניה לישראל. ארגון לתת רואה חשיבות רבה בפיתוח מיזם ארצי למיקרו אשראי במטרה להעביר את האוכלוסייה הנזקקת מתלות לעצמאות ולהכלילה בשוק היצרני והצרכני בהמשך.

קהל היעד
יזמיות החיות בגבולות קו העוני, ללא משאבים קיימים וידע נדרש, אך בעלות רעיון עסקי מגובש ומעוניינות להגדיל את ההכנסה המשפחתית באמצעות הקמה או הגדלת העסק. 
היזמיות בתוכנית מאופיינות במוטיבציה, יוזמה, רצון לעשות שינוי ויכולת התמדה.

מודל והמבנה
התכנית מבוססת על מודל בינלאומי מוכח ומוצלח לחילוץ מהעוני ומשלבת בין מיקרו אשראי (Microfinance) ופיתוח יזמות זעירה והתאמתם לכלכלה ולחברה בישראל.
התכנית מעניקה מעטפת תמיכה רחבה בהיקף של כ-150 שעות לכל יזמת הכוללת: בניית תוכנית עסקית, הלוואה בתנאים מועדפים להקמה / פיתוח עסק זעיר, הכשרה עסקית קבוצתית, ליווי אישי מקצועי  ונטוורקינג.

שלבי התכנית 
 • ​איתור ומיון: ראיונות עומק לבחינת המצב הכלכלי, היתכנות הרעיון העסקי והתאמת היזם לתהליך
 • ​תכנית עסקית ומתן הלוואה: בניית תכנית עסקית אישית והצבת יעדים כלכליים לפיתוח העסק
 • הלוואות לעסקים: הלוואה זעירה (5,000 - 40,000 ₪) בתנאים מועדפים וללא ערבים בהתאם לתכנית העסקית
 • מנטורינג: מנטור אישי ומקצועי המלווה את היזם במשך שנה ומסייע בפיתוח העסק
 • ​מפגשי הכשרה קבוצתיים: סדנאות ומפגשים המעניקים כלים בתחומי שיווק, מכירות, ניהול פיננסי והעצמה אישית
 • פורום עסקים: מפגשים חודשיים לאורך השנה שמטרתם לימוד, תמיכה ורישות עסקי


אירועי שיא
ירידי מכירות: בהשתתפות היזמים בתכנית למטרת קידום העסק והגדלת המכירותאפקטיביותמטרת העל

סיוע לבעלי יוזמה עסקית החיים בגבולות קו העוני להגיע לעצמאות כלכלית, באמצעות פיתוח יזמות עסקית זעירה. התוכנית מעניקה מעטפת תמיכה הכוללת אשראי זעיר, ליווי עסקי והכשרה.

ייחודיות
"לתת עתיד" הינה התכנית היחידה בישראל המציעה לנשים יזמיות החיות בגבולות קו העוני מעטפת תמיכה ללא תשלום, הכוללת: הלוואה ללא ערבים בתנאים מועדפים, ליווי אישי ממושך ע"י מנטור, הכשרה עסקית, השתלבות בקבוצות רישות מקומיות, תוכנית תמיכה מורחבת של בעלי מקצוע בתחומים שונים ותמיכה שיווקית ע"י שיתופי פעולה מקומיים וארציים.

יתרונות יחסיים וערכים מוספים
 • התאמת מודל בינלאומי לכלכלה הישראלית - התוכנית מבוססת על מודל מוכח ומוצלח לחילוץ מהעוני: שילוב בין מיקרו-אשראי לפיתוח יזמות זעירה 
 • מעטפת תמיכה - היזמים זוכים לליווי אישי ועסקי ללא תשלום וללא מגבלת גיל
 • הלוואה בתנאים מועדפים - ללא ערבים, הניתנת גם למוגבלי בנק
 • מנטורינג ע"י מתנדבים מומחים - התכנית מושתתת על מתנדבים מקצועיים המלווים את היזמיות באופן אישי בתהליך ארוך טווח וכן על מתנדבים התומכים בתשתית הפעילות
 • שיתופי פעולה אסטרטגיים - בנקים ומשקיעים חברתיים למתן הלוואות בתנאים מועדפים. רשויות מקומיות, אגפי רווחה, ארגונים ותכניות תעסוקה בכל הארץ

היקף פעילות
 • תקציב שנתי - 1,381,000 ₪  (כסף: 1,050,000 ₪; שווה כסף: 331,000 ₪)
 • משתתפים - בתוכנית השתתפו עד כה כ-300 יזמיות אשר קיבלו תמיכה אישית ומקצועית לפיתוח הפעילות העסקית 
 • ליווי ורישות עסקי - כ-24,500 שעות ליווי, מנטורינג ותמיכה
 • פריסה ארצית - התכנית פועלת בכל הארץ
 • שווי שעות התנדבות: ליווי ותמיכה בשווי 331,000 ₪ ע"י מתנדבים מומחים


מדדי הצלחה
טווח קצר 
שיעור עסקים פעילים - 85%
שיעור החזר הלוואות  - 95%
עמידה ביעדי התוכנית העסקית - 70% 

טווח ארוך

 • הכנסה משפחתית כוללת - עלייה בהכנסה של המשפחה בשיעור של 30% לאחר שלוש שנים בקרב היזמיות
 • הגדלת מחזור פעילות העסק - עלייה של כ-15% בכל שנה במשך 3 שנים
 • שרידות - 70% מהעסקים קיימים לאחר שלוש שנים
 • שיעור החזר הלוואות - 95% החזירו את ההלוואות


מעגלי השפעה
במישור המשפחתי - שיפור במצב הכלכלי, יציאה ממעגל העוני ופיתוח המסוגלות התעסוקתית
במישור הקהילתי והארצי - תרומה לצמצום העוני ולצמצום תשלומי העברה, הקמת מסה של עסקים קטנים התורמים לכלכלה המקומית והלאומית


מדדי יעילות

 • השפעה על הכלכלה הישראלית - יזמת שתשתתף בתוכנית תגיע להכנסה של כ- 5,000 ₪ לפחות לחודש מהעסק.
 • 1,000 יזמיות ברמה ארצית, יוכלו לתרום לתל"ג באופן ישיר כ-60,000,000 ₪ בשנה.
 • חיסכון בתשלומי העברה - חיסכון בעלות השלמת הכנסה וקצבאות, שילוב עובדים נוספים בעסקים הזעירים, תרומה ליציבות המשפחות ולהבטחת עתיד ילדיהן.
קוד אתי

הצורך
לצד נתונים מאקרו כלכליים של צמיחה, מאופיין המשק הישראלי בשיעורי עוני ופערים חברתיים מהגבוהים במדינות ה-OECD וביכולות תעסוקה מוגבלות. יזמות עסקית זעירה הינה אפיק תעסוקתי נגיש למובטלים ולשכירים החיים בעוני. היעדר נגישות להון ראשוני, ידע מקצועי ותמיכה הופכים לחסמים מרכזיים לפיתוח ומימוש היוזמה העסקית עבור אוכלוסיות מוחלשות. 

מחקרים בעולם מעריכים בכ-8% את הפוטנציאל לפיתוח עסק עצמאי זעיר בקרב אוכלוסיה דומה במאפייניה לישראל. ארגון לתת רואה חשיבות רבה בפיתוח מיזם ארצי למיקרו אשראי במטרה להעביר את האוכלוסייה הנזקקת מתלות לעצמאות ולהכלילה בשוק היצרני והצרכני בהמשך.

קהל היעד
יזמיות החיות בגבולות קו העוני, ללא משאבים קיימים וידע נדרש, אך בעלות רעיון עסקי מגובש ומעוניינות להגדיל את ההכנסה המשפחתית באמצעות הקמה או הגדלת העסק. 
היזמיות בתוכנית מאופיינות במוטיבציה, יוזמה, רצון לעשות שינוי ויכולת התמדה.

מודל והמבנה
התכנית מבוססת על מודל בינלאומי מוכח ומוצלח לחילוץ מהעוני ומשלבת בין מיקרו אשראי (Microfinance) ופיתוח יזמות זעירה והתאמתם לכלכלה ולחברה בישראל.
התכנית מעניקה מעטפת תמיכה רחבה בהיקף של כ-150 שעות לכל יזמת הכוללת: בניית תוכנית עסקית, הלוואה בתנאים מועדפים להקמה / פיתוח עסק זעיר, הכשרה עסקית קבוצתית, ליווי אישי מקצועי  ונטוורקינג.

שלבי התכנית 
 • ​איתור ומיון: ראיונות עומק לבחינת המצב הכלכלי, היתכנות הרעיון העסקי והתאמת היזם לתהליך
 • ​תכנית עסקית ומתן הלוואה: בניית תכנית עסקית אישית והצבת יעדים כלכליים לפיתוח העסק
 • הלוואות לעסקים: הלוואה זעירה (5,000 - 40,000 ₪) בתנאים מועדפים וללא ערבים בהתאם לתכנית העסקית
 • מנטורינג: מנטור אישי ומקצועי המלווה את היזם במשך שנה ומסייע בפיתוח העסק
 • ​מפגשי הכשרה קבוצתיים: סדנאות ומפגשים המעניקים כלים בתחומי שיווק, מכירות, ניהול פיננסי והעצמה אישית
 • פורום עסקים: מפגשים חודשיים לאורך השנה שמטרתם לימוד, תמיכה ורישות עסקי


אירועי שיא
ירידי מכירות: בהשתתפות היזמים בתכנית למטרת קידום העסק והגדלת המכירותאפקטיביותמטרת העל

סיוע לבעלי יוזמה עסקית החיים בגבולות קו העוני להגיע לעצמאות כלכלית, באמצעות פיתוח יזמות עסקית זעירה. התוכנית מעניקה מעטפת תמיכה הכוללת אשראי זעיר, ליווי עסקי והכשרה.

ייחודיות
"לתת עתיד" הינה התכנית היחידה בישראל המציעה לנשים יזמיות החיות בגבולות קו העוני מעטפת תמיכה ללא תשלום, הכוללת: הלוואה ללא ערבים בתנאים מועדפים, ליווי אישי ממושך ע"י מנטור, הכשרה עסקית, השתלבות בקבוצות רישות מקומיות, תוכנית תמיכה מורחבת של בעלי מקצוע בתחומים שונים ותמיכה שיווקית ע"י שיתופי פעולה מקומיים וארציים.

יתרונות יחסיים וערכים מוספים
 • התאמת מודל בינלאומי לכלכלה הישראלית - התוכנית מבוססת על מודל מוכח ומוצלח לחילוץ מהעוני: שילוב בין מיקרו-אשראי לפיתוח יזמות זעירה 
 • מעטפת תמיכה - היזמים זוכים לליווי אישי ועסקי ללא תשלום וללא מגבלת גיל
 • הלוואה בתנאים מועדפים - ללא ערבים, הניתנת גם למוגבלי בנק
 • מנטורינג ע"י מתנדבים מומחים - התכנית מושתתת על מתנדבים מקצועיים המלווים את היזמיות באופן אישי בתהליך ארוך טווח וכן על מתנדבים התומכים בתשתית הפעילות
 • שיתופי פעולה אסטרטגיים - בנקים ומשקיעים חברתיים למתן הלוואות בתנאים מועדפים. רשויות מקומיות, אגפי רווחה, ארגונים ותכניות תעסוקה בכל הארץ

היקף פעילות
 • תקציב שנתי - 1,381,000 ₪  (כסף: 1,050,000 ₪; שווה כסף: 331,000 ₪)
 • משתתפים - בתוכנית השתתפו עד כה כ-300 יזמיות אשר קיבלו תמיכה אישית ומקצועית לפיתוח הפעילות העסקית 
 • ליווי ורישות עסקי - כ-24,500 שעות ליווי, מנטורינג ותמיכה
 • פריסה ארצית - התכנית פועלת בכל הארץ
 • שווי שעות התנדבות: ליווי ותמיכה בשווי 331,000 ₪ ע"י מתנדבים מומחים


מדדי הצלחה
טווח קצר 
שיעור עסקים פעילים - 85%
שיעור החזר הלוואות  - 95%
עמידה ביעדי התוכנית העסקית - 70% 

טווח ארוך

 • הכנסה משפחתית כוללת - עלייה בהכנסה של המשפחה בשיעור של 30% לאחר שלוש שנים בקרב היזמיות
 • הגדלת מחזור פעילות העסק - עלייה של כ-15% בכל שנה במשך 3 שנים
 • שרידות - 70% מהעסקים קיימים לאחר שלוש שנים
 • שיעור החזר הלוואות - 95% החזירו את ההלוואות


מעגלי השפעה
במישור המשפחתי - שיפור במצב הכלכלי, יציאה ממעגל העוני ופיתוח המסוגלות התעסוקתית
במישור הקהילתי והארצי - תרומה לצמצום העוני ולצמצום תשלומי העברה, הקמת מסה של עסקים קטנים התורמים לכלכלה המקומית והלאומית


מדדי יעילות

 • השפעה על הכלכלה הישראלית - יזמת שתשתתף בתוכנית תגיע להכנסה של כ- 5,000 ₪ לפחות לחודש מהעסק.
 • 1,000 יזמיות ברמה ארצית, יוכלו לתרום לתל"ג באופן ישיר כ-60,000,000 ₪ בשנה.
 • חיסכון בתשלומי העברה - חיסכון בעלות השלמת הכנסה וקצבאות, שילוב עובדים נוספים בעסקים הזעירים, תרומה ליציבות המשפחות ולהבטחת עתיד ילדיהן.

גלריית תמונות וסרטונים

295,875
לשנת 2017
חברים כבר בחרו לתת. מה איתך? רוצהלהתנדב רוצהלתרום

הצוות של לתת עתיד

נועה יוסף רכזת פניות יזמים ומתנדבים

אביה אזולאי רכזת לתת עתיד

יעל עובדיה מנהלת תוכנית לתת עתיד

יעל בוגרת MBA, עם ניסיון עסקי רב בסקטור הפרטי. יעל מנהלת את תוכנית לתת עתיד.

ליאור פאיאנס אחראית שיתופי פעולה ותחום מנטורים

מלישו סמאי רכזת לתת עתיד

אביה אזולאי רכזת לתת עתיד
נועה יוסף רכזת פניות יזמים ומתנדבים
מלישו סמאי רכזת לתת עתיד
ליאור פאיאנס אחראית שיתופי פעולה ותחום מנטורים
יעל עובדיה מנהלת תוכנית לתת עתיד

יעל בוגרת MBA, עם ניסיון עסקי רב בסקטור הפרטי. יעל מנהלת את תוכנית לתת עתיד.

מה קורה בלתת ?

יריד מכירות ליזמיות

תכנית לתת עתיד התקיים במכללה למנהל בראשל"צ, בו הן הציגו למכירה את מוצריהן. היריד מהווה חלק מפעילויות התמיכה המגוונות של התכנית ביזמיות.

קרא עוד
סיום קורס הכשרה עסקית

הסתיים קורס נוסף להכשרה עסקית עבור יזמיות התוכנית . במסגרתו היזמיות מקבלות כלים ומיומנויות בהקמה ופיתוח העסק.

הכשרת מנטורים

הסתיים קורס הכשרה של מנטורים מתנדבים בתוכנית לתת עתיד. בהכשרה משתתפים יועצים עסקיים, אנשי כספים,רואי חשבון ועוד שמקדישים מזמנם בהתנדבות מלאה כדי ללוות

קורס יזמות של לתת עתיד בקרית גת

בימים אלו יזמיות לתת עתיד משתתפות בקורס מקצועי בהנחייתה של חני שני-יועצת ארגונית ומנחת קבוצות ומרצים אורחים נוספים. הנשים מקבלות כלים של העצמה אישית.

קרא עוד
כנס היסוד הראשון עמותת "לתת עתיד"

עמותת לתת עתיד מסייעת לנשים אשר נמצאות במצוקה כלכלית בהקמת או פיתוח עסק קטן, כזה שיהפוך למקור הכנסה מניב לאישה ולמשפחה כולה בכדי לצאת לעצמאות כלכלית.

קרא עוד
ניוזלטר מסכם שנה עמותת לתת עתיד

עמותת 'לתת עתיד' נוסדה במטרה לסייע לנשים במצוקה כלכלית להקים ולפתח מיזם עצמאי זעיר במטרה להשיג עצמאות כלכלית. העמותה (כלל ארצית, אוניברסלית, א-פוליטית) מציע לכל יזמת מעטפת תמיכה מלאה ללא תשלום, הכוללת ליווי עסקי-אישי מקצועי לאורך שנה, הלוואה זעירה לטובת העסק, הכשרות עסקיות ומגוון הטבות ושירותים שנועדו לפתח ולקדם את העסק.

השאר ריק עבור 'קרא עוד'
מלווים אותך לעצמאות כלכלית

לתת עתיד מזמינה אותך לשמוע על תוכנית הליווי במפגש- "האומץ ליזום עסק עצמאי משלך" -כניסה ללא תשלום בהרשמה מראש-

קרא עוד
מתוך דו"ח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת

המשקף את המגמות העדכניות ביותר בנושא עוני ואי ביטחון תזונתי בישראל 2014, כפי שמכירים אותם בארגון לתת. לקריאת הדו"ח המלא:

קרא עוד
מתנדב החודש שלנו בלתת!

ליאור אטיאס מתכנית לתת עתיד, תכנית שמטרתה פיתוח יזמות עסקית זעירה לנשים במטרה להיחלץ מהעוני ולהגיע לעצמאות כלכלית- הוא מתנדב החודש בלתת!

קרא עוד
יש לך חלום להקים עסק - ואת לא יודעת איך?

יש לך עסק קטן קיים ואת מרגישה שהוא עומד במקום ואת צריכה לפתח אותו? עמותת לתת עתיד מבית ארגון לתת, פה בכדי לסייע לך לצאת לדרך עצמאית.

קרא עוד
מתוך דו"ח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת

המשקף את המגמות העדכניות ביותר בנושא עוני ואי ביטחון תזונתי בישראל 2014, כפי שמכירים אותם בארגון לתת. לקריאת הדו"ח המלא:

קרא עוד
 |