עמותות שותפות של לתת

בקשת תמיכה לעמותה

יד עזרא ושולמית

סיוע במזון, סיוע ברכישת תרופות

מסייעת ל 1000 משפחות
יו"ר העמותה: אלי כפיף


יצירת קשר
טלפון: 02-5323211
פקס: 02-5321882
כתובת: יואל 20

עזרת אבות

סיוע במזון, בית תמחוי,ריהוט, ביגוד, מועדונית לגיל הזהב

מסייעת ל 380 משפחות
יו"ר העמותה: נעמי שרעבי
מנהל העמותה: שריה שרעבי

יצירת קשר
טלפון: 02-5829984
פקס: 02-5322226
כתובת: חבקוק 2

עמותת החסד לב רמות

סיוע במזון

מסייעת ל 250 משפחות
יו"ר העמותה: ברוך גנות
מנהל העמותה: עזריאל פרידמן


יצירת קשר
טלפון: 02-5861456
פקס: 02-5711882
כתובת: שכטמן פינת לואי לפסקי - רמות א

תכלית האדם

סיוע במזון, הסעות לבתי חולים, חונכות ומסגרות העשרה

מסייעת ל 1250 משפחות
יו"ר העמותה: ציון ראובני
מנהל העמותה: אהרון כהן

יצירת קשר
טלפון: 02-6516325
פקס: 02-6516324
כתובת: מרכז ספיר 6

ניצב רפאל

סיוע במזון
מסייעת ל: 560 משפחות
יו"ר ומנהל העמותה: אליקום ברר

יצירת קשר:
טלפון: 02-6796690
פקס: 02-6796690
כתובת: הסדנה 9 תלפיות

 

בית חב''ד קרית יובל

סיוע במזון

יו"ר/מנהל העמותה: חיים יוסף גוטליב
 
יצירת קשר
טלפון: 02-6430222
פקס: 02-6438770
כתובת: אורוגואי 1, ירושלים
 
ניתן להגיש בקשות עד תאריך 1.3.18, בקשות שיתקבלו לאחר תאריך זה לא ידונו.
יש לשים לב כי את החבילות עליכם לאסוף עם רכב מסחרי מאחד המרכזים הלוגיסטיים שלנו (בית שמש/ באר שבע / קריית ביאליק).

שיקולים רבים מנחים אותנו בבחירת העמותות לקבלת סיוע בחג, לרבות שיקולים גיאוגרפיים, נתוני העוני ביישוב, גודל היישוב, פריסת מערך הסיוע ביישוב, אוכלוסיית היעד, אופי הפעילות בעמותה, סיור שיתקיים במקום, ניתוח המסמכים המוגשים ועוד.
תינתן עדיפות לעמותות העונות על הקריטריונים הבאים:
 • עמותות שליבת העשייה שלהם הינה חלוקת מזון למשפחות החיות באי ביטחון תזונתי.
 • עמותות המחלקות באופן שוויוני לכל סוגי האוכלוסיות.
 • עמותות המחלקות מזון במהלך כל השנה, לפחות אחת לחודש.
 • עמותות בעלות רשימות נתמכים מסודרות.
לאור ריבוי הפניות בחגים ייתכן סבב בין העמותות בערים מסוימות.
בסמוך לפני החג, אנו נכנס ועדה פנים ארגונית שתדון בכל בקשה לגופה ובהתייחס גם ליתר הבקשות ונודיעכם על החלטתנו.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
?האם יש לעמותה רכב מסחרי
?האם יש לעמותה יכולת להוביל בקירור
תדירות חלוקה
*
אופי חלוקת המזון
* * *
ניתן לשלוח בקשה רק
לאחר העלאת כל הקבצים

מסמכי העמותה

העלאת קבצים

במידה ולא ניתן להעלות קבצים, יש לעבור למחשב.
 • אישור ניהול תקין מעודכן לשנה הנוכחית

 • המלצה ממנהל/ת האגף לשירותים חברתיים ברשות המקומית מעודכנת לחודש האחרון וכוללת התייחסות לאופי הפעילות, תדירותה ומספר הנתמכות על ידה

 • כתב התחייבות לתמיכה חד פעמית בחג

 • תעודה לרישום עמותה מרשם העמותות

 • אישור/סיווג מלכ"ר ממע"מ

 • אישור ניהול תקין מעודכן לשנה הנוכחית

 • אישורי מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור ועל ניהול פנקסים כחוק בתוקף

 • אישור הכרה כמוסד ציבורי לעניין תרומות לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה בתוקף (אם קיים)

 • דו"ח כספי מבוקר (אחרון)

 • תקנון עמותה

 • הצהרה על מספר המשפחות והנפשותהנתמכות ע"י העמותה - באישור עו"ד או רו"ח העמותה
  * יש להוריד את הקובץ, למלא אותו ולאחר מכן להעלות אותו לכאן.

 • המלצה ממנהל/ת האגף לשירותים חברתיים ברשות המקומית מעודכנת לשנה האחרונה וכוללת התייחסות לאופי הפעילות, תדירותה ומספר הנתמכות על ידה

 • תקציב מאושר של הארגון לשנה נוכחית

 • פירוט 5 מקבלי השכר הגבוה בעמותה

 • אישור עו"ד או יו"ר העמותה שאין כנגדה תביעות משפטיות (אם יש - לפרט בקצרה)

 • ניהול תקין

 • דו"ח כספי מבוקר לשנת 2014

 • סעיף 46א'

 • תקציב לשנת 2016 המאושר ע"י הועד המנהל של העמותה

 • המלצה ממנהל/ת האגף לשירותים חברתיים ברשות המקומית מעודכנת לשנה האחרונה וכוללת התייחסות לאופי הפעילות, תדירותה ומספר הנתמכות על ידה

 • הצהרה על מספר משפחות נתמכות על ידי העמותה, חתום ע"י רו"ח או עו"ד
  * יש להוריד את הקובץ, למלא אותו ולאחר מכן להעלות אותו לכאן.

 • כתב התחייבות
  * יש להוריד את הקובץ, למלא אותו ולאחר מכן להעלות אותו לכאן.

 • הקוד האתי של ארגון לתת ורשת העמותות השותפות
  * יש להוריד את הקובץ, למלא אותו ולאחר מכן להעלות אותו לכאן.

נא להעלות קבצים חסרים
 |