press company logo

מן התקשורת

ארגון לתת שמח לשתף עם הציבור הרחב את הסקירה התקשורתית על פעילות לתת במגוון תחומים
 


:בחר קטגוריה

2020

משבר הקורונה

לתת סיוע חירום

סיוע לחיים

לשים לב. לתת תודה

 |