במטרה לבלום את
התפשטות הקורונה בקרב
אוכלוסית הקשישים הנזקקת
והפגיעה ביותר

בחרו את כמות הערכות

1

ערכות חירום
₪ סה"כ: 370

תרומה מתחדשת בכל חודש
:) מעשים טובים כל השנה

בחרו את סכום התרומה החודשית

בחרו את סכום התרומה

במטרה לבלום את
התפשטות הקורונה בקרב
אוכלוסית הקשישים הנזקקת
והפגיעה ביותר

תרומה מאובטחת- אנו מקפידים להשתמש בכל אמצעי האבטחה המחמירים כדי לייצר עבורך תרומה בטוחה.
כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
כל השדות חובה למילוי כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
 |