במטרה לבלום את
התפשטות הקורונה בקרב
אוכלוסית הקשישים הנזקקת
והפגיעה ביותר

בחרו את כמות הערכות

1

ערכות חירום
סה"כ: 370

תרומה מתחדשת בכל חודש
:) מעשים טובים כל השנה

בחרו את סכום התרומה החודשית

בחרו את סכום התרומה

כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 580294940

במטרה לבלום את
התפשטות הקורונה בקרב
אוכלוסית הקשישים הנזקקת
והפגיעה ביותר


תרומה מאובטחת- אנו מקפידים להשתמש בכל אמצעי האבטחה המחמירים כדי לייצר עבורך תרומה בטוחה.
כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 580294940
כל השדות חובה למילוי כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 580294940
 |