press company logo

מן התקשורת

ארגון לתת שמח לשתף עם הציבור הרחב את הסקירה התקשורתית על פעילות לתת במגוון תחומים
 


:בחר קטגוריה

2015

איגוד המזון וארגון לתת

כנס לתת למאבק בעוני - פרסום דוח העוני האלטרנטיבי לשנת 2015

יום העוני הבינלאומי 2015

ראש השנה

מחדל המזון

נשים יוזמות עסקים זעירים

חשש מדו"ח לוקר: "אפשרות שניזרק הביתה"

יום הזיכרון לשואה ולגבורה

קמפיין פסח 2015

שיתופי פעולה

מי יטפל בעוני?

מכירה פומבית של יצירותיו של מנשה קדישמן ז"ל

 |