תורמים ארוחת חג
לקשישים ומשפחות נזקקות
כדי שיעברו את החגים בכבוד

בחרו את כמות הארוחות

3

ארוחות חג
סה"כ: 270

תרומה מתחדשת בכל חודש
:) מעשים טובים כל השנה

בחרו את סכום התרומה החודשית

בחרו את סכום התרומה

כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 580294940

.לתרומה בהעברה בנקאית: ארגון לתת, בנק הפועלים, סניף 609, חשבון 200803

תורמים ארוחת חג
לקשישים ומשפחות נזקקות
כדי שיעברו את החגים בכבוד


תרומה מאובטחת- אנו מקפידים להשתמש בכל אמצעי האבטחה המחמירים כדי לייצר עבורך תרומה בטוחה.
כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 580294940
כל השדות חובה למילוי כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 580294940
 |