בזכותכם נחמם את ליבם של משפחות וקשישים נזקקים. כל ערכה כוללת חבילת מזון, רדיאטור, שמיכה, מטריה ועוד ציוד חורף חיוני.

בחרו את כמות הערכות

2


₪ סה"כ: 560

תרומה מתחדשת בכל חודש
:) מעשים טובים כל השנה

בחרו את סכום התרומה החודשית

בחרו את סכום התרומה

כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 580294940

בזכותכם נחמם את ליבם של משפחות וקשישים נזקקים. כל ערכה כוללת חבילת מזון, רדיאטור, שמיכה, מטריה ועוד ציוד חורף חיוני.


תרומה מאובטחת- אנו מקפידים להשתמש בכל אמצעי האבטחה המחמירים כדי לייצר עבורך תרומה בטוחה.
כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 580294940
כל השדות חובה למילוי כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה. ע"ר 580294940
 |