#

מן התקשורת

ארגון לתת שמח לשתף עם הציבור הרחב את הסקירה התקשורתית על פעילות לתת במגוון תחומים
 :בחר קטגוריה

במקום להשמיד מזון: "לתת" ואיגוד המזון ירכזו העברת מוצרים מהמפעלים לנזקקים

במקום להשמיד מזון: "לתת" ואיגוד המזון ירכזו העברת מוצרים מהמפעלים לנזקקים

 |