#

מן התקשורת

ארגון לתת שמח לשתף עם הציבור הרחב את הסקירה התקשורתית על פעילות לתת במגוון תחומים
 :בחר קטגוריה

34%: העוני - הבעיה הכי דחופה במדינה

34%: העוני - הבעיה הכי דחופה במדינה

 |