#

מן התקשורת

ארגון לתת שמח לשתף עם הציבור הרחב את הסקירה התקשורתית על פעילות לתת במגוון תחומים
 :בחר קטגוריה

כמה עניים יש בישראל? - דו''ח העוני

כמה עניים יש בישראל? - דו''ח העוני

 |