#

מן התקשורת

ארגון לתת שמח לשתף עם הציבור הרחב את הסקירה התקשורתית על פעילות לתת במגוון תחומים
 :בחר קטגוריה

הנגידה פלוג: נשים הדואגות לעצמן חייבות עצמאות כלכלית

הנגידה פלוג: נשים הדואגות לעצמן חייבות עצמאות כלכלית

 |