לתת בעיר

מיזם חברתי עירוני חדשני ופורץ דרך, אשר מציע מודל אפקטיבי ובר קיימא לבעיית אי הביטחון התזונתי בישראל. המיזם פועל ליישום מודל עירוני הניתן לשכפול בכל הארץ.
על התכנית אפקטיביות קרא עוד...
צור קשר:
**6833
על התכנית ​​הצורך
מימדי העוני, חומרתו ועומקו, עלו באופן עקבי בעשור האחרון, ובמקביל התפשטה גם תופעת אי הביטחון התזונתי בכל הארץ ובכלל המגזרים.
הסיבות לכך נובעות מהגורמים הבאים:
 • חוסר מענה של המערכת הציבורית
 • מענה חלקי של החברה האזרחית והמגזר הפרטי
 • מחסור במקורות מימון
 • המענה הניתן כיום לאוכלוסיה הסובלת מאי ביטחון תזונתי הוא חלקי בלבד ונשען על משאבים מוגבלים של עמותות סיוע. במישור העירוני אין גורם מתכלל הדואג לניטור הבעיה, איגום המשאבים והתאמת המענים הנדרשים. מיזם 'לתת בעיר' הוקם במטרה לחולל שינוי מהותי ולהוביל לפתרון בר קיימא. 


קהל היעד
משפחות, חד הוריות, בודדים וקשישים החיים בחמישונים התחתונים וסובלים מאי ביטחון תזונתי  

המודל והמבנה
דרך הפעולה במיזם זה מושתתת על גישת bottom up, מתוך הבנה שטיפול באוכלוסיה מובחנת באזור גיאוגרפי מוגדר, באמצעות ארגז כלים רב מימדי, הנעת התושבים, ארגון מחדש והוספה של משאבים נדרשים -  יכול לחולל שינוי מהותי ולהוביל לפתרון אותו ניתן יהיה ליישם (עם התאמות נדרשות) בכל הארץ.

העקרונות עליהם מושתת המיזם:
 • שיתוף פעולה מלא - בין ארגון לתת והרשות המקומית וגורמים רלוונטיים הפועלים בעיר
 • מיפוי האוכלוסייה - מיפוי וחלוקת האוכלוסייה לקהלי משנה וניסוח המענים הנדרשים
 • ארגז כלים רב מימדי - מתן מענה מגוון לצרכים השונים
 • יצירת מחויבות לתהליך בקרב הנתמכים - השתתפות בתהליכים משלימים להפחתת התלות בסיוע
 • מינוף, איגום וארגון מחדש של משאבים קהילתיים קיימים
 • מעורבות התושבים והעצמה קהילתית -  גיוס ורתימת התושבים כסוכני שינוי בעירם
המיזם יספק מענה מלא לבעיית אי הביטחון התזונתי בעיר במספר אפיקים:
 • שירותי ליבה בתחום המזון
 • מיצוי זכויות וניהול תקציב
 • כלים ליציאה מאי ביטחון תזונתי

אירועי שיא
מבצעי גיוס מזון בחגים – בבתי ספר, גנים, מתנ"סים, רשתות השיווק וברחבי העיראפקטיביות

ייחודיות
מיזם "לתת בעיר" פותח על מנת לתת מענה כולל לבעיית אי הביטחון התזונתי והינו היחיד בישראל הפועל ליישום מודל עירוני אפקטיבי ובר קיימא הניתן לשכפול בכל הארץ.

יתרונות יחסיים וערכים מוספים
 • מענה מלא: לכל האזרחים בעיר הסובלים מאי ביטחון תזונתי
 • פתרון בר קיימא: מינוף ואיגום משאבים הקיימים בקהילה, חיבור ותיאום בין תוכניות קיימות, שיפור תשתיות ומרכזים עירוניים רלוונטיים, יצירת מקורות חדשים, מימוש אחריות ממשלתית
 • שותפות עירונית: רתימת כל בעלי העניין בעיר למאבק משותף בבעיית אי הביטחון התזונתי
 • ערבות הדדית: יצירת אקלים עירוני המבוסס על שיתוף הציבור ומנהיגות קהילתית
 • ארגז כלים רב מימדי: מענה מגוון ושירותים משלימים המותאמים לצרכי קהלי היעד השונים
 • כלים ליציאה מאי בטחון תזונתי: שילוב בתכניות תעסוקה, מיצוי זכויות, ניהול תקציב ועוד
 • יישום ברמה הלאומית: פיתוח מודל מוכח ומוצלח הניתן לשכפול בכל הארץ


היקף פעילות
תקציב שנתי: 2,040,000 ₪  (כסף: 1,650,000 ₪; שווה כסף: 390,000 ₪)
נתמכי הסיוע:  500 משפחות הסובלות מאי בטחון תזונתי

מדדי הצלחה

 • צמצום ניכר של בעיית הביטחון התזונתי בעיר באמצעות מתן מענה מלא לאוכלוסיית היעד
 • יצירת מקורות מזון חדשים ומינוף הסיוע באמצעות הצלת מזון עירונית
 • חילוץ אוכלוסיה מתאימה מבעיית אי הביטחון התזונתי באמצעות מעטפת שירותים משלימים


מעגלי השפעה
התכנית מצליחה לייצר שינוי באמצעות מעגלי ההשפעה הבאים:

 • יצירת סדר חברתי חדש באמצעות יישום מודל יעיל ומהפכני
 • השפעה חיובית על שיפור איכות החיים של המשפחות: בריאות, חינוך, תעסוקה ועוד
 • חיזוק הסולידריות החברתית, הערבות ההדדית והמנהיגות המקומית באמצעות הירתמות של מתנדבים, תושבים, עמותות סיוע, חברות ומשקיעים חברתיים


מדדי יעילות

 • הצלת מזון - שליש מהמזון במיזם יגיע מהצלת מזון ואיגום משאבים עירוני
 • סינרגיה עירונית - תיאום ושיתוף פעולה בין כל הגופים ובעלי העניין הפועלים בעיר
 • מודל בר קיימא - לאחר 5 שנות פעילות העיר תוכל לקיים את המיזם בכוחות עצמה באמצעות התשתיות שפותחו
קוד אתי ​​הצורך
מימדי העוני, חומרתו ועומקו, עלו באופן עקבי בעשור האחרון, ובמקביל התפשטה גם תופעת אי הביטחון התזונתי בכל הארץ ובכלל המגזרים.
הסיבות לכך נובעות מהגורמים הבאים:
 • חוסר מענה של המערכת הציבורית
 • מענה חלקי של החברה האזרחית והמגזר הפרטי
 • מחסור במקורות מימון
 • המענה הניתן כיום לאוכלוסיה הסובלת מאי ביטחון תזונתי הוא חלקי בלבד ונשען על משאבים מוגבלים של עמותות סיוע. במישור העירוני אין גורם מתכלל הדואג לניטור הבעיה, איגום המשאבים והתאמת המענים הנדרשים. מיזם 'לתת בעיר' הוקם במטרה לחולל שינוי מהותי ולהוביל לפתרון בר קיימא. 


קהל היעד
משפחות, חד הוריות, בודדים וקשישים החיים בחמישונים התחתונים וסובלים מאי ביטחון תזונתי  

המודל והמבנה
דרך הפעולה במיזם זה מושתתת על גישת bottom up, מתוך הבנה שטיפול באוכלוסיה מובחנת באזור גיאוגרפי מוגדר, באמצעות ארגז כלים רב מימדי, הנעת התושבים, ארגון מחדש והוספה של משאבים נדרשים -  יכול לחולל שינוי מהותי ולהוביל לפתרון אותו ניתן יהיה ליישם (עם התאמות נדרשות) בכל הארץ.

העקרונות עליהם מושתת המיזם:
 • שיתוף פעולה מלא - בין ארגון לתת והרשות המקומית וגורמים רלוונטיים הפועלים בעיר
 • מיפוי האוכלוסייה - מיפוי וחלוקת האוכלוסייה לקהלי משנה וניסוח המענים הנדרשים
 • ארגז כלים רב מימדי - מתן מענה מגוון לצרכים השונים
 • יצירת מחויבות לתהליך בקרב הנתמכים - השתתפות בתהליכים משלימים להפחתת התלות בסיוע
 • מינוף, איגום וארגון מחדש של משאבים קהילתיים קיימים
 • מעורבות התושבים והעצמה קהילתית -  גיוס ורתימת התושבים כסוכני שינוי בעירם
המיזם יספק מענה מלא לבעיית אי הביטחון התזונתי בעיר במספר אפיקים:
 • שירותי ליבה בתחום המזון
 • מיצוי זכויות וניהול תקציב
 • כלים ליציאה מאי ביטחון תזונתי

אירועי שיא
מבצעי גיוס מזון בחגים – בבתי ספר, גנים, מתנ"סים, רשתות השיווק וברחבי העיראפקטיביות

ייחודיות
מיזם "לתת בעיר" פותח על מנת לתת מענה כולל לבעיית אי הביטחון התזונתי והינו היחיד בישראל הפועל ליישום מודל עירוני אפקטיבי ובר קיימא הניתן לשכפול בכל הארץ.

יתרונות יחסיים וערכים מוספים
 • מענה מלא: לכל האזרחים בעיר הסובלים מאי ביטחון תזונתי
 • פתרון בר קיימא: מינוף ואיגום משאבים הקיימים בקהילה, חיבור ותיאום בין תוכניות קיימות, שיפור תשתיות ומרכזים עירוניים רלוונטיים, יצירת מקורות חדשים, מימוש אחריות ממשלתית
 • שותפות עירונית: רתימת כל בעלי העניין בעיר למאבק משותף בבעיית אי הביטחון התזונתי
 • ערבות הדדית: יצירת אקלים עירוני המבוסס על שיתוף הציבור ומנהיגות קהילתית
 • ארגז כלים רב מימדי: מענה מגוון ושירותים משלימים המותאמים לצרכי קהלי היעד השונים
 • כלים ליציאה מאי בטחון תזונתי: שילוב בתכניות תעסוקה, מיצוי זכויות, ניהול תקציב ועוד
 • יישום ברמה הלאומית: פיתוח מודל מוכח ומוצלח הניתן לשכפול בכל הארץ


היקף פעילות
תקציב שנתי: 2,040,000 ₪  (כסף: 1,650,000 ₪; שווה כסף: 390,000 ₪)
נתמכי הסיוע:  500 משפחות הסובלות מאי בטחון תזונתי

מדדי הצלחה

 • צמצום ניכר של בעיית הביטחון התזונתי בעיר באמצעות מתן מענה מלא לאוכלוסיית היעד
 • יצירת מקורות מזון חדשים ומינוף הסיוע באמצעות הצלת מזון עירונית
 • חילוץ אוכלוסיה מתאימה מבעיית אי הביטחון התזונתי באמצעות מעטפת שירותים משלימים


מעגלי השפעה
התכנית מצליחה לייצר שינוי באמצעות מעגלי ההשפעה הבאים:

 • יצירת סדר חברתי חדש באמצעות יישום מודל יעיל ומהפכני
 • השפעה חיובית על שיפור איכות החיים של המשפחות: בריאות, חינוך, תעסוקה ועוד
 • חיזוק הסולידריות החברתית, הערבות ההדדית והמנהיגות המקומית באמצעות הירתמות של מתנדבים, תושבים, עמותות סיוע, חברות ומשקיעים חברתיים


מדדי יעילות

 • הצלת מזון - שליש מהמזון במיזם יגיע מהצלת מזון ואיגום משאבים עירוני
 • סינרגיה עירונית - תיאום ושיתוף פעולה בין כל הגופים ובעלי העניין הפועלים בעיר
 • מודל בר קיימא - לאחר 5 שנות פעילות העיר תוכל לקיים את המיזם בכוחות עצמה באמצעות התשתיות שפותחו

גלריית תמונות וסרטונים

296,378
לשנת 2018
חברים כבר בחרו לתת. מה איתך? רוצהלהתנדב רוצהלתרום

הצוות של לתת בעיר

שירלי ברק רכזת קשרי קהילה ורווחה,לתת בעיר

שירלי ברק רכזת קשרי קהילה ורווחה,לתת בעיר

איך אפשר לתמוך ?

תמיכה במשפחה

תמיכה חודשית קבועה במשפחה בישראל הסובלת מחוסר ביטחון תזונתי מדי חודש ובכל ימות השנה

תרומה 150 לחודש תרום
מוצרי תינוקות- תחליפי חלב

מוצרים שהצורך בהם עבור המשפחות הנתמכות רב מאוד אך עלותם גבוהה ולכן נאלצות לוותר עליהם במקרים רבים.

תרומה 75 לחודש תרום
השתתפות משפחה בסדנאות תקציב

כחלק ממיזם "לתת בעיר" אנו מספקים סדנאות סיוע לניהול התקציב המשפחתי על מנת לתת למשפחות כלים ליציאה ממעגל העוני.

תרומה 150 חד פעמי תרום

מה קורה בלתת ?

פרויקט "אמץ קשיש" בבית ים

פרויקט קהילתי מיוחד שמבטיח שקהילת הקשישים יחיו ברווחה וביטחון תזונתי. במסגרת הפרויקט, ילדי הגנים מארחים את הקשישים בפעילויות הגן במהלך השבוע.

קרא עוד
מבצע איסוף מזון

בתכנית לתת בעיר הפועלת מזה השנה הרביעית בעיר בת ים, התכוננו למבצע איסוף המזון השישי שלהם בעיר לקראת חג ראש השנה.

קרא עוד
לתת בעיר- מרק וסיפור

מפגש מרק חם, תרבות וחיבוק אוהב מהקהילה בבת ים, הי מרגש

על התכנית
סדנת תזונה ובישול למשפחות בפרויקט לתת בעיר

מפגשים עם תזונאית ומפגש בישול עם שף, שמלמדים על הרגלי תזונה בריאים ונותנים מתכונים מזינים בהתאם לסל המזון שהמשפחה מקבלת וצורכת, במטרה להעשיר את התפריט

קרא עוד
סדנת בישול חווייתית במסגרת המיזם "לתת בעיר"

שי לי ליפא שפית מוכרת, מגישת תוכנית בישול בטלביזיה, מחברת ספרי בישול' עיתונאית אוכל ועורכת קולינרית העבירה סדנת בישול חווייתית עבור משפחות מבת ים.

קרא עוד
לתת בעיר- מחפשים מתנדבים

אנחנו זקוקים למתנדבים לחלוקת מזון עבור משפחות נזקקות בעיר בת ים. מעוניינים? יכולים להשאיר לנו פרטים

קרא עוד
'לתת בעיר' מתארחים ב"מאיר השמן" בבת-ים

במסגרת מפגש פתיחת שנה של מלגאי תכנית 'לתת בעיר', התארחנו בבית תמחוי לילדים "מאיר השמן" בעיר בת ים, שמכין אלפי כריכים מדי בוקר לבתי הספר עבור ילדים ממש

קרא עוד
מבצע איסוף 2017

מבצע האיסוף ה-8 בעיר בת ים

קרא עוד
והחודש אנו גאים להציג

את המתנדבת ונג'י אבואן

קרא עוד
מיזם בעיר בת ים- אימוץ קשיש

בה"ס וגני העיר בת ים מתגייסים למבצע איסוף מזון שנתי עבור קהילת הקשישים כדי שנוכל לחזקם ולאפשר להם להזדקן בכבוד.

מבצעי איסוף מזון בעיר בת ים

מבצע איסוף מזון נרחב לחג עבור משפחות הסובלות מאי ביטחון תזונתי

קרא עוד
לתת בעיר בת ים למען תושבי הדרום

עקב המצב הביטחוני בדרום הארץ, תכנית לתת עתיד בשיתוף נציגי עיריית בת ים, אירחו כ 400 ילדים מדרום הארץ לכמה שעות הפוגה ופעילות כיפית.

יום מעשים טובים בבת ים

במסגרת מיזם " לתת בעיר" קהילה חזקה בבת ים- התקיים יום מיון, אריזה וחלוקת סלי מזון למאות משפחות בעיר

קרא עוד
 |