נוער לתת

ארגון הנוער הוקם במטרה להוביל את החינוך להתנדבות כדרך חיים בישראל. נוער לתת מקדם את ערכי הערבות הדדית, הנתינה, הסובלנות וקבלת האחר ומפתח מנהיגות ומהווה חממה ליזמות חברתית, למען חברה צודקת וטובה יותר.
מעורבותם של בני הנוער בפיתוח יוזמות חברתיות והתנסותם בהתנדבות באופן עקבי, מסייעים בבניית חברה סולידרית ומשפיעים על דמותו של הנוער הישראלי. .
על התכנית נתונים ואפקטיביות קרא עוד...
צור קשר:
**6833
על התכנית

קהל היעד
בני נוער בגילאי 12-18 ממסגרות חינוך שונות: בתי ספר, מתנ"סים, כפרי נוער, בתים חמים והוסטלים של נוער בסיכון.

המודל והמבנה
מתוך הבנה של חשיבות ערכי ההתנדבות, המנהיגות והיזמות החברתית בחייהם של בני הנוער ופוטנציאל ההשפעה על עתידם, פעילות 'נוער לתת' הינה רב שנתית, ומצמיחה דור צעיר של מובילים חברתיים ומנהיגים הפועלים למען קהילותיהם. מבנה הפעילות עולה בקנה אחד עם השקפת עולם ומטרות מוצהרות ומגובשות של נוער מתנדב, מחויב ופועל למען הפרט והקהילה, במישור העירוני, האזורי והארצי. 'נוער לתת' פועל בפריסה ארצית, מידי שנה נפתחות כ-120 קבוצות נוער בהנחיית מדריכים – מתנדבים העוברים סדנאות הערכה, מיון השתלמויות והכשרות לאורך שנות הפעילות.

אופן הפעולה:
שנת התנדבות
: חשיפה לעולם ההתנדבות ולתמונת המצב החברתי, לאורך שנה זו החניכים מבצעים משימות הקשורות לזהות, אחריות קבוצתית וחברתית.
שנת מעורבות: הכרות עם עולם ההתנדבות והמעורבות החברתית, חשיפה למוקדי התנדבות שונים, הקניית כלים ליזמות ולבניית פרויקטים, בנייה וביצוע יוזמה קבוצתית למען הקהילה.
שנת יזמות: העמקת הידע בנושאים חברתיים, פעילות למען שינוי המצב הקיים ויזום פרויקטים בשיתוף פעולה עם הקהילה הרחבה לפי צורך חברתי נבחר. בד בבד, מועצמות מיומניות אישיות וחברתיות של החניך כגון: עבודת צוות, תכנון, עמידה בלוח זמנים, הגדרת מטרות ויעדים, שיווק, גיוס משאבים וכלי הדרכה.
מנהיגות חברתית: מבוססת על לקיחת אחריות חברתית הלכה למעשה ע"י תפקיד מוביל חברתי לכל חניך. לאחר סיום קורס הדרכה, משובצים החניכים לתפקידי הנהגה: מדריכים צעירים ורכזי פרויקטים חברתיים מקומיים..

ייחודיות
'נוער לתת' הינו ארגון הנוער היחיד בישראל שתחום הליבה שלו הוא הובלת ערכי ההתנדבות והיזמות החברתית בקרב בני נוער באופן פרו-אקטיבי. מעורבותם של בני הנוער בפיתוח יוזמות חברתיות והתנסותם בהתנדבות באופן עקבי, מסייעים בבניית חברה סולידרית ומשפיעים על דמותו של הנוער. התוכנית מעודדת הכרויות לנוער מכל רחבי הארץ..נתונים ואפקטיביות בשנת 2021: 
תקציב שנתי: 4,144,000 ₪ (כסף: 3,624,000 ₪; שווה כסף: 520,000 ש"ח).
חניכים: 1500 חניכים.
פריסה ארצית: 44 יישובים. 
700 התנדבויות ומיזמים הוקמו.
מתנדבים: 250 מתנדבים ומדריכים.

מדדי הצלחה
הטמעת ערכי ההתנדבות: 87% העידו כי הפעילות השפיעה על רצונם להתנדב בעתיד.
פיתוח תחושת מסוגלות: 75% העידו כי הפעילות חיזקה במידה רבה את המסוגלות העצמית שלהם.
לקיחת אחריות חברתית: 65% השיבו כי נחשפו במידה רבה למצוקות בחברה וצורך לקחת אחריות על הנעשה בקהילה.
העלאת המוטיבציה: בקרב 63% עלתה המוטיבציה באופן משמעותי להיות מעורבים חברתית.
פיתוח הובלה ומנהיגות: 63% מרגישים שהפעילות תרמה לפיתוח יכולת המנהיגות שלהם.
שיעור שירות צבאי ואזרחי: 96% מבוגרי "נוער לתת" התגייסו לצה"ל ולשירות לאומי / אזרחי.
מעקב התפתחות אישית לאורך זמן: 71% מהבוגרים זוכרים את התקופה כמשמעותית בחייהם.
60% מעידים כי ההשתתפות בתוכנית עיצבה את אישיותם ומהווה נדבך חשוב בהתפתחותם האישית.
 
קוד אתי

קהל היעד
בני נוער בגילאי 12-18 ממסגרות חינוך שונות: בתי ספר, מתנ"סים, כפרי נוער, בתים חמים והוסטלים של נוער בסיכון.

המודל והמבנה
מתוך הבנה של חשיבות ערכי ההתנדבות, המנהיגות והיזמות החברתית בחייהם של בני הנוער ופוטנציאל ההשפעה על עתידם, פעילות 'נוער לתת' הינה רב שנתית, ומצמיחה דור צעיר של מובילים חברתיים ומנהיגים הפועלים למען קהילותיהם. מבנה הפעילות עולה בקנה אחד עם השקפת עולם ומטרות מוצהרות ומגובשות של נוער מתנדב, מחויב ופועל למען הפרט והקהילה, במישור העירוני, האזורי והארצי. 'נוער לתת' פועל בפריסה ארצית, מידי שנה נפתחות כ-120 קבוצות נוער בהנחיית מדריכים – מתנדבים העוברים סדנאות הערכה, מיון השתלמויות והכשרות לאורך שנות הפעילות.

אופן הפעולה:
שנת התנדבות
: חשיפה לעולם ההתנדבות ולתמונת המצב החברתי, לאורך שנה זו החניכים מבצעים משימות הקשורות לזהות, אחריות קבוצתית וחברתית.
שנת מעורבות: הכרות עם עולם ההתנדבות והמעורבות החברתית, חשיפה למוקדי התנדבות שונים, הקניית כלים ליזמות ולבניית פרויקטים, בנייה וביצוע יוזמה קבוצתית למען הקהילה.
שנת יזמות: העמקת הידע בנושאים חברתיים, פעילות למען שינוי המצב הקיים ויזום פרויקטים בשיתוף פעולה עם הקהילה הרחבה לפי צורך חברתי נבחר. בד בבד, מועצמות מיומניות אישיות וחברתיות של החניך כגון: עבודת צוות, תכנון, עמידה בלוח זמנים, הגדרת מטרות ויעדים, שיווק, גיוס משאבים וכלי הדרכה.
מנהיגות חברתית: מבוססת על לקיחת אחריות חברתית הלכה למעשה ע"י תפקיד מוביל חברתי לכל חניך. לאחר סיום קורס הדרכה, משובצים החניכים לתפקידי הנהגה: מדריכים צעירים ורכזי פרויקטים חברתיים מקומיים..

ייחודיות
'נוער לתת' הינו ארגון הנוער היחיד בישראל שתחום הליבה שלו הוא הובלת ערכי ההתנדבות והיזמות החברתית בקרב בני נוער באופן פרו-אקטיבי. מעורבותם של בני הנוער בפיתוח יוזמות חברתיות והתנסותם בהתנדבות באופן עקבי, מסייעים בבניית חברה סולידרית ומשפיעים על דמותו של הנוער. התוכנית מעודדת הכרויות לנוער מכל רחבי הארץ..נתונים ואפקטיביות בשנת 2021: 
תקציב שנתי: 4,144,000 ₪ (כסף: 3,624,000 ₪; שווה כסף: 520,000 ש"ח).
חניכים: 1500 חניכים.
פריסה ארצית: 44 יישובים. 
700 התנדבויות ומיזמים הוקמו.
מתנדבים: 250 מתנדבים ומדריכים.

מדדי הצלחה
הטמעת ערכי ההתנדבות: 87% העידו כי הפעילות השפיעה על רצונם להתנדב בעתיד.
פיתוח תחושת מסוגלות: 75% העידו כי הפעילות חיזקה במידה רבה את המסוגלות העצמית שלהם.
לקיחת אחריות חברתית: 65% השיבו כי נחשפו במידה רבה למצוקות בחברה וצורך לקחת אחריות על הנעשה בקהילה.
העלאת המוטיבציה: בקרב 63% עלתה המוטיבציה באופן משמעותי להיות מעורבים חברתית.
פיתוח הובלה ומנהיגות: 63% מרגישים שהפעילות תרמה לפיתוח יכולת המנהיגות שלהם.
שיעור שירות צבאי ואזרחי: 96% מבוגרי "נוער לתת" התגייסו לצה"ל ולשירות לאומי / אזרחי.
מעקב התפתחות אישית לאורך זמן: 71% מהבוגרים זוכרים את התקופה כמשמעותית בחייהם.
60% מעידים כי ההשתתפות בתוכנית עיצבה את אישיותם ומהווה נדבך חשוב בהתפתחותם האישית.
 

גלריית תמונות וסרטונים

מה קורה בלתת ?

נוער לתת גם בקיץ

כבכל שנה ייצאו חניכי וחניכות נוער לתת למפעלי הקיץ שלנו. יתנדבו, יזמו ויחוו קיץ משמעותי ומהנה ביחד עם חברים מכל הארץ.

קרא עוד
לתת תודה 2022

גם השנה יצאו עשרות אלפי בני ובנות נוער לתת תודה לנותני השירות במרחב הציבורי

קרא עוד
#אמצע_הדרך 2018

סמינר #אמצע_הדרך 2018 יצא לדרך. שמחים לשתף אתכם את אלבום התמונות.

קרא עוד
#אמצעהדרך 2018

נוער לתת חוגג 5! קבלו הצצה למה שהתרחש בסמינר #אמצע_הדרך השנתי של נוער לתת.

קרא עוד
פותחים תעיניים ואומרים תודה

משהו קטן וטוב: בני הנוער שהחליטו להוקיר תודה לעובדים השקופים. לצפייה בכתבה >>>

קרא עוד
SAVE THE DATE - לתת תודה 2021

ב-15.2.2021, יקיים ארגון נוער לתת יוזמה ארצית בשם 'לשים לב. לתת תודה', יוזמה שכולה מוקדשת לנותני ונותנות השירות הנמצאים בחזית המאבק בנגיף הקורונה.

קרא עוד
#פותחים_תעיניים ואומרים תודה

נוער לתת מתרגש להציג בפעם הראשונה בישראל את "יום התודה", ובמהלכו עשרות אלפי בני נוער ואזרחים מכל רחבי הארץ ומכלל המגזרים עוצרים להגיד תודה

קרא עוד
פותחים_תעיניים

כבר אמרתם תודה? הצטרפו אלינו בכל רחבי הארץ!

״תודה שאתם מעריכים את עבודתנו״

נוער לתת יצא להגיד תודה לעובדים ולנותני שירותים. לצפייה >>>

קרא עוד
מתנדב החודש

הנה כמה דברים שלא ידעתם על מתנדב החודש שלנו, אלעזר דהרי

קרא עוד
נוער לתת מתארחים בעולם הבוקר #פותחים_תעיניים

ב-16.1.18, התארחו חניכי ארגון נוער לתת במסגרת פרויקט #פותחים_תעיניים בתכנית "העולם הבוקר" של אברי גלעד והילה קורח.

קרא עוד
לתת בראש - סמינר יזמות

חניכי נוער לתת יעברו בחופשת חנוכה סמינר העשרה והכשרה לשנת יזמות (שנה ב'), שנה מאתגרת של יצירתיות וחדשנות בתכנון וביצוע יוזמה חברתית בנושא העוני בישראל

קרא עוד
סיכום יום #פותחים_ת'עיניים

ב-16.1.18 נוער לתת יצא להגיד תודה לעובדים ולנותני שירותים. לצפייה >>>

קרא עוד
בקרוב- סמינר אמצע הדרך של נוער לתת

אירוע המפגיש את מגוון הנוער הישראלי המתנדבים בארגון: נוער ותיק ועולה חדש, ערבי ודרוזי, נוער בסיכון במסגרות שיקומיות, בתים חמים ופנימיות.

חדר משחקים לילדי בית החולים סורוקה

נוער ארגון לתת גייסו כ-15 אלף שקלים ומאפשרים לילדים המאושפזים לחוות מעט ילדות בתוך שגרת בית החולים. לכתבה הכנסו >>>

קרא עוד
נוער לתת והנשיא מר ראובן רבלין

נציגי ארגוני הנוער ונוער לתת נפגשו עם נשיא המדינה מר ראובן רובי ריבלין, במטרה להכיר ולהוקיר את פעילותם הארצית הענפה על כל גווני החברה ולמען הקהילה.

נוער לתת בכנסת ישראל ובאירוע הוקרה לבנק מזרחי

נוער לתת בכנסת ובאירוע סיום שנה והוקרה על הפעולה עם בנק מזרחי טפחות.

קרא עוד
החולצות החדשות של נוער לתת

בקרוב בכל מרכזי הפעילות של נוער לתת בארץ. ארגון נוער של ארגון לתת, פועל במטרה לטפח את ערכי ההתנדבות, הנתינה והיזמות החברתית בקרב בני נוער.

ראיון חניכות נוער לתת במהדורה ערוץ 1

לינק לראיון חניכות נוער לתת במהדורה ערוץ 1, שהתקיים במהלך קורס הקיץ

קרא עוד
אירוע הוקרה וסיום שנה

אירוע הוקרה וסיום שנה של ארגון נוער לתת התקיים כמדי שנה בבית בנק מזרחי טפחות ואנו נפעמים וגאים כל פעם מחדש

קרא עוד
קורס הדרכה

חמישה ימים בהם כל שכבת חניכי שנת יזמות של נוער לתת מכל רחבי הארץ הגיעו לחוות ביחד את עולם ההדרכה

קרא עוד
סמינר יזמות

נוער לתת בראש>>> סמינר יזמות ! #נוערלתת_בראש

קרא עוד
דור המתנדבים

דור המתנדבים: בני הנוער שלא יסתפקו בים ובבריכה בחופש הגדול. היכנסו ללינק>>>

קרא עוד
התנדבות בנוער לתת

ארגון לתת מעניק מלגות! סטודנטים? היכנסו

קרא עוד
נוער לתת מגשים חלומות

חניכי נוער לתת הגשימו את משאלתו של אוריאל, אשר עבר אירוע מוחי - לפגוש את צביקה הדר!

קרא עוד
סמינר אמצע הדרך

1,600 בני נוער, מובילים חברתיים, מד"צים ומדריכים מתנדבים בסמינר #אמצעהדרך בגבעת חביבה.

קרא עוד
סמינר אמצע הדרך 01.03.2016

סמינר אמצע הדרך 01.03.2016 יוצא לדרך

קרא עוד
הרשמה להשתתפות בעצרת השנתית לרצח רבין

20 שנה לרצח רבין - הרשמה להשתתפות ארגון נוער לתת בעצרת השנתית 31/10 מוצא"ש

קרא עוד
מתנדבי החודש שלנו!

יהלי ואורי בני ה-15 מתנדבים במסגרת מבצעי איסוף המזון מזה כשנתיים. במהלך המבצע האחרון ריכזו את ההתנדבות בסניף שופרסל והגדילו משמעותית את התרומות

קרא עוד
מתוך דו"ח העוני האלטרנטיבי של ארגון לתת

המשקף את המגמות העדכניות ביותר בנושא עוני ואי ביטחון תזונתי בישראל 2014, כפי שמכירים אותם בארגון לתת. לקריאת הדו"ח המלא

קרא עוד
אמצע הדרך- נוער לתת

מפגש ארצי של כלל קבוצות נוער לתת בסמינר "אמצע הדרך" ,יום גיבוש והעשרה בנושאי הליבה: התנדבות, מנהיגות ויזמות חברתית

סמינר אמצע הדרך- נוער לתת

כ-1200 בני נוער נפגשו בסמינר אמצע הדרך- סמינר ארצי של ארגון נוער לתת.

קרא עוד
חניכי נוער לתת במירוץ הלילה הזוהר

חניכי נוער לתת יזמו מסלול חברתי בימרוץ הלילה הזוהר בבאר שבע, שמטרתו גיוס תרומות עבור חוגי העשרה לילדים בסיכון במועדוניות רווחה בבאר שבע.

הנשיא לשעבר מר שמעון פרס מקבל חולצה חדשה :)

בכנס עמותות האחרון נוער לתת העניק לנשיא פרס את חולצת נוער לתת החדשה

קרא עוד
"לשים לב. לתת תודה"

היום (14.1) יצא לדרך זו הפעם השנייה פרויקט מדהים ביוזמת חניכי ארגון נוער לתת.

התנדבות בסמינר- אמצע הדרך

בואו לקחת חלק באירוע המרגש של נוער לתת, לפרטים נוספים>>

קרא עוד
#אמצעהדרך 2019

סמינר #אמצע_הדרך 2018 הגיע לסיומו. שמחים לשתף אתכם באלבום התמונות.

קרא עוד
לשים לב. לתת תודה

#התחלנו יוזמת לשים לב. לתת תודה של נוער לתת יצאה לדרך. קרוב ל-60,000 בני נוער ייקחו חלק בפרויקט, קבלו טעימה קטנה ממה מאירועי השיא של היום>>

קרא עוד
פתחנו שנה בנוער לתת

בני ובנות נוער מכלל החברה הישראלית פתחו שנת פעילות של התנדבות ומנהיגות

קרא עוד
כנסו לאתר התודה שלנו ושלחו מייל תודה ופרגון

השנה, ניתן להצטרף אלינו ליום התודה הבינלאומי גם מהבית ❤

קרא עוד
נותנים תודה למובילי המאבק בקורונה

חניכי וחניכות ארגון נוער לתת הודו באופן אישי למובילי הארגונים שעובדים לילות כימים במאבק בקורונה

קרא עוד
בדיקה - נוער לתת לייב

בדיקה - נוער לתת לייב

בדיקה - נוע
 |