הצלת מזון

הצלת מוצרי מזון המיועדים להשמדה וראויים למאכל,
לתרומה למשפחות נזקקות החיות באי בטחון תזונתי. 
במהלך שנת 2021 הוצלו במסגרת מיזם הצלת מזון 1,600 טון, בשווי של 16 מליון ש"ח. גידול של 113% משנת 2020. 
על התכנית קרא עוד...
צור קשר:
     *6833
על התכנית
הצלת מזון
ייעוד מוצרים "פסולי שיווק" המיועדים להשמדה, עבור תרומה למשפחות נזקקות החיות באי ביטחון תזונתי.
עיקר המוצרים שניתן הם בעלי תוקף קצר שאינם ניתנים לשיווק בנקודות המכירה, עודפים שנובעים מפערים בין תכנון לביקוש,
מוצרים טובים בריאותית שנפסלו לשיווק בתהליך בקרת האיכות, מארזי מבצעים שהסתיימו, מוצרי קד"מ, אריזות פגומות והחזרות.

קהל היעד
בישראל 633,000 משפחות חיות באי בטחון תזונתי, מתוכן  כ-402,000 ילדים חיים באי בטחון תזונתי חמור. 
דהיינו הנגישות שלהם למזון בסיסי הדרוש לקיום מאוזן ותקין מוגבלת מאוד, עקב מיעוט במשאבים כספיים.

הצעדים הנדרשים לקידום הנושא
 • הגדרת יעד לאומי- צמצום אובדן מזון.
 • קביעת סולם עדיפויות להפחתת היווצרות עודפי מזון ולניצולם המיטבי והצבת היעד של האכלת נזקקים כעדיפות ראשונה.
 • הקמת מיזם לאומי לביטחון תזונתי, המבוסס על הצלת מזון ומימון בבסיס התקציב, אימוץ תכנית המועצה הלאומית לביטחון תזונתי ותמיכה במודל הצלת מזון עבור סיוע לנזקקים החיים באי-ביטחון תזונתי, תוך הפיכת עודפי המזון ממטרד למשאב והקצאת המשאבים הנדרשים לכך באופן ייעודי בבסיס התקציב.
 • רגולציה וחקיקה- קידום בחקיקה של הקמת מיזם לאומי לביטחון תזונתי המבוסס על הצלת מזון, הסרת חסמים וקביעת תמריצים להצלת מזון: העלאת שיעור הזיכוי במס בגין תרומת מזון, הגנות משפטיות לתורם מזון בתום לב "(השומרוני הטוב)" ועוד.
 • העלאת המודעות לנושא הצלת המזון - קהל היעד: מקבלי החלטות, חברות וקמעונאי מזון, הציבור הרחב.    

יתרונות
 • סיוע למשפחות נזקקות באי ביטחון תזונתי באמצעות חלוקת מזון.
 • שיפור התדמית של החברה ושל כלל ענף המזון בעיני ציבור הצרכנים.
 • תמיכה במיצוב החברה כבעלת אחריות תאגידית ותורמת לקהילה.
 • הקטנת פערים מול נורמות וסטנדרטים בשוק הגלובאלי בתחום הצלת המזון.
 • קיימות והגנה על הסביבה - שימוש במשאבים קיימים וצמצום השמדת מזון.
 • יעילות - חיסכון בעלויות השמדה והטמנה.
 • הגדלה משמעותית של תקציב התרומות של החברה.
 • קבלת זיכוי במס על ערך התרומה.  

מענה לחסמים
 • ניהול על ידי ארגון גג ארצי, מקצועי, אמין ושוויוני, בעל ניסיון ומוניטין של 20 שנה.
 • שיתוף פעולה אסטרטגי ורב שנים עם כל החברות הגדולות בענף המזון.
 • חלוקה ארצית ושוויונית ע"י רשת של 180 עמותות ב-105 יישובים בכל הארץ ובכל המגזרים. 
 • שיתוף פעולה עם עמותות מאושרות, שעומדות בתנאי סף מחמירים ופועלות בהתאם לקוד אתי.
 • הפעלת מערך בקרה ופיקוח - חלוקה מבוקרת בהתאם לעמידה בקריטריונים, יכולת וצורך.
 • מערך הפצה ותובלה- הפעלת צי משאיות בהתאם לאופי המוצרים ותנאי ההובלה הנדרשים.
 • דיווח חודשי מפורט על חלוקת התרומות.
 • ניהול מלאי ממוחשב באמצעות מערכת ERP.
 • חתימה על SLA– בהתאם לדרישות היצרן.

היקף פעילות

הצלת מזון מתעשיית המזון- ארגון לתת יחד עם חברות המזון המובילות פועלים בשיתוף פעולה מזה למעלה מעשור. כחלק מפעילות הארגון בתחום הביטחון התזונתי לצד רכש וחלוקה של מוצרי מזון בסיסיים מדי חודש, מתקיים מיזם הצלת מזון, אשר במסגרתו מחולקים מדי יום תרומות מזון קצר מועד מתעשיית המזון.

איגוד תעשיות המזון וארגון לתת יזמו שיתוף פעולה, שמטרתו לעודד, להסדיר ולהרחיב את נושא הצלת המזון בישראל. זאת, כחלק מהפעילויות שיוזם איגוד המזון בתחום האחריות החברתית ובמסגרת המאמצים שמשקיע ארגון לתת בתחום אי הביטחון התזונתי והצלת המזון.

רשת שופרסל וארגון לתת יזמו שיתוף פעולה, שבמסגרתו מדי יום מוצלים עודפי מזון מסניפי הרשת הפזורים ברחבי הארץ, עמותות המזון אשר ארגון לתת הוא ארגון הגג שלהן אוספות את העודפים ומחלקות לנזקקים וארגון לתת מבצע בקרה ופיקוח על התהליך.


מעגלי השפעה

תועלת חברתית: סיוע למשפחות באי בטחון תזונתי, תמיכה ב- 80,000 משפחות באופן קבוע.

תועלת סביבתית: קיימות, הפחתת פסולת, מניעת השמדה, עודפי מזון- ממטרד למשאב.

תועלת כלכלית: מענה לכשל שוק, מודל יעיל כלכלית ומינוף ההשקעה.
                                                                                                                                          

קוד אתי
הצלת מזון
ייעוד מוצרים "פסולי שיווק" המיועדים להשמדה, עבור תרומה למשפחות נזקקות החיות באי ביטחון תזונתי.
עיקר המוצרים שניתן הם בעלי תוקף קצר שאינם ניתנים לשיווק בנקודות המכירה, עודפים שנובעים מפערים בין תכנון לביקוש,
מוצרים טובים בריאותית שנפסלו לשיווק בתהליך בקרת האיכות, מארזי מבצעים שהסתיימו, מוצרי קד"מ, אריזות פגומות והחזרות.

קהל היעד
בישראל 633,000 משפחות חיות באי בטחון תזונתי, מתוכן  כ-402,000 ילדים חיים באי בטחון תזונתי חמור. 
דהיינו הנגישות שלהם למזון בסיסי הדרוש לקיום מאוזן ותקין מוגבלת מאוד, עקב מיעוט במשאבים כספיים.

הצעדים הנדרשים לקידום הנושא
 • הגדרת יעד לאומי- צמצום אובדן מזון.
 • קביעת סולם עדיפויות להפחתת היווצרות עודפי מזון ולניצולם המיטבי והצבת היעד של האכלת נזקקים כעדיפות ראשונה.
 • הקמת מיזם לאומי לביטחון תזונתי, המבוסס על הצלת מזון ומימון בבסיס התקציב, אימוץ תכנית המועצה הלאומית לביטחון תזונתי ותמיכה במודל הצלת מזון עבור סיוע לנזקקים החיים באי-ביטחון תזונתי, תוך הפיכת עודפי המזון ממטרד למשאב והקצאת המשאבים הנדרשים לכך באופן ייעודי בבסיס התקציב.
 • רגולציה וחקיקה- קידום בחקיקה של הקמת מיזם לאומי לביטחון תזונתי המבוסס על הצלת מזון, הסרת חסמים וקביעת תמריצים להצלת מזון: העלאת שיעור הזיכוי במס בגין תרומת מזון, הגנות משפטיות לתורם מזון בתום לב "(השומרוני הטוב)" ועוד.
 • העלאת המודעות לנושא הצלת המזון - קהל היעד: מקבלי החלטות, חברות וקמעונאי מזון, הציבור הרחב.    

יתרונות
 • סיוע למשפחות נזקקות באי ביטחון תזונתי באמצעות חלוקת מזון.
 • שיפור התדמית של החברה ושל כלל ענף המזון בעיני ציבור הצרכנים.
 • תמיכה במיצוב החברה כבעלת אחריות תאגידית ותורמת לקהילה.
 • הקטנת פערים מול נורמות וסטנדרטים בשוק הגלובאלי בתחום הצלת המזון.
 • קיימות והגנה על הסביבה - שימוש במשאבים קיימים וצמצום השמדת מזון.
 • יעילות - חיסכון בעלויות השמדה והטמנה.
 • הגדלה משמעותית של תקציב התרומות של החברה.
 • קבלת זיכוי במס על ערך התרומה.  

מענה לחסמים
 • ניהול על ידי ארגון גג ארצי, מקצועי, אמין ושוויוני, בעל ניסיון ומוניטין של 20 שנה.
 • שיתוף פעולה אסטרטגי ורב שנים עם כל החברות הגדולות בענף המזון.
 • חלוקה ארצית ושוויונית ע"י רשת של 180 עמותות ב-105 יישובים בכל הארץ ובכל המגזרים. 
 • שיתוף פעולה עם עמותות מאושרות, שעומדות בתנאי סף מחמירים ופועלות בהתאם לקוד אתי.
 • הפעלת מערך בקרה ופיקוח - חלוקה מבוקרת בהתאם לעמידה בקריטריונים, יכולת וצורך.
 • מערך הפצה ותובלה- הפעלת צי משאיות בהתאם לאופי המוצרים ותנאי ההובלה הנדרשים.
 • דיווח חודשי מפורט על חלוקת התרומות.
 • ניהול מלאי ממוחשב באמצעות מערכת ERP.
 • חתימה על SLA– בהתאם לדרישות היצרן.

היקף פעילות

הצלת מזון מתעשיית המזון- ארגון לתת יחד עם חברות המזון המובילות פועלים בשיתוף פעולה מזה למעלה מעשור. כחלק מפעילות הארגון בתחום הביטחון התזונתי לצד רכש וחלוקה של מוצרי מזון בסיסיים מדי חודש, מתקיים מיזם הצלת מזון, אשר במסגרתו מחולקים מדי יום תרומות מזון קצר מועד מתעשיית המזון.

איגוד תעשיות המזון וארגון לתת יזמו שיתוף פעולה, שמטרתו לעודד, להסדיר ולהרחיב את נושא הצלת המזון בישראל. זאת, כחלק מהפעילויות שיוזם איגוד המזון בתחום האחריות החברתית ובמסגרת המאמצים שמשקיע ארגון לתת בתחום אי הביטחון התזונתי והצלת המזון.

רשת שופרסל וארגון לתת יזמו שיתוף פעולה, שבמסגרתו מדי יום מוצלים עודפי מזון מסניפי הרשת הפזורים ברחבי הארץ, עמותות המזון אשר ארגון לתת הוא ארגון הגג שלהן אוספות את העודפים ומחלקות לנזקקים וארגון לתת מבצע בקרה ופיקוח על התהליך.


מעגלי השפעה

תועלת חברתית: סיוע למשפחות באי בטחון תזונתי, תמיכה ב- 80,000 משפחות באופן קבוע.

תועלת סביבתית: קיימות, הפחתת פסולת, מניעת השמדה, עודפי מזון- ממטרד למשאב.

תועלת כלכלית: מענה לכשל שוק, מודל יעיל כלכלית ומינוף ההשקעה.
                                                                                                                                          

גלריית תמונות וסרטונים

מה קורה בלתת ?

מיזם הצלת המזון של ארגון לתת

לקראת יום צמצום בזבוז המזון, בואו להכיר איך אנחנו מסייעים לעשרות אלפי משפחות בעזרת מזון מוצל וראוי למאכל

קרא עוד
מקום אחר

הכירו את מרלו״ג לתת בהר טוב. שם ניתן לקיים ימי עיון, כנסים, וימי גיבוש, כמובן שיחד עם אריזת חבילות מזון למשפחות נזקקות. הכנסו לפרטים >>>

קרא עוד
״מצילים מזון״ בצפון

בימים אלה אנו מתכוננים לכנס הצלת מזון שיערך בצפון בנוכחות תעשייני האזור. הכנס יעסוק בקבלת מידע והסרת חסמים בנושא הצלת מזון. לפרטים נוספים והרשמה >>>

קרא עוד
עמותת יוזמות עתיד

סיפור עמותת יוזמות עתיד. היכנסו לקריאה >>>

קרא עוד
שיתוף פעולה חדש ומבטיח

ארגון לתת ולשכת הסחר – ענף המזון – שיתוף פעולה חדש ומבטיח

קרא עוד
הצלת מזון

הרצאה מרתקת על תהליך הצלת המזון מפי אחת השותפות המובילות בתחום – קבוצת שטראוס. הכנסו >>>

קרא עוד
לתת ב-360 מעלות

מדי שנה מושמד בישראל מזון בשווי 1.4 מיליארד ש״ח. ארגון לתת מציל מזון בשווי כ-60 מיליון ש״ח בשנה. הכנסו וראו איך זה נראה ב-360 מעלות.

קרא עוד
שיתוף פעולה בין חברות אשבל וגלעם וארגון לתת

חברות אשבל וגלעם חברו ליצור משותף של דייסות לילדים לטובת תרומה למשפחות נזקקות. ארגון לתת מחלק את הדייסות למשפחות הנזקקות. לפרטים >>>

קרא עוד
PHOTO IS:REAL

ארגון לתת ופסטיבל הצילום הבינלאומי שמחים להכריז על תחרות צילום PHOTO IS:RAEL - בנושא הצלת מזון. אנו מזמינים אתכם להשתתף בתחרות הצילום ולתמוך בפעילות.

קרא עוד
תחרות PHOTO IS:RAEL הגיעה לסיומה

אנו שמחים להכריז על זוכי תחרות צילום האוכל, אשר קיימנו בשיתוף איגוד המזון ופסטיבל הצילום הבינלאומי. לרשימת הזוכים המלאה>>

קרא עוד
12.3.20 - יום ללא מזון מבוזבז

היום (12.3) מתקיים יום ללא מזון מבוזבז, יום זה מוקדש להעלאת מודעות לצמצום בזבוז המזון בישראל ובעולם ולאמירת תודה לכל שותפנו שלוקחים חלק בתהליך החשוב.

קרא עוד
 |