1 מתוך 3 ילדים חי בעוני.
תורמים ארוחה לילדים ממשפחות נזקקות,
כדי שיפתחו את שנת הלימודים כמו שצריך.

בחרו את כמות הארוחות

3

ארוחות חג
₪ סה"כ: 180

תרומה מתחדשת בכל חודש
:) מעשים טובים כל השנה

בחרו את סכום התרומה החודשית

בחרו את סכום התרומה

1 מתוך 3 ילדים חי בעוני.
תורמים ארוחה לילדים ממשפחות נזקקות,
כדי שיפתחו את שנת הלימודים כמו שצריך.

תרומה מאובטחת- אנו מקפידים להשתמש בכל אמצעי האבטחה המחמירים כדי לייצר עבורך תרומה בטוחה.
כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
כל השדות חובה למילוי כל התרומות לארגון לתת מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
 |